บริการของเรา

สร้างคำร้องผู้จัดการมรดก

บริการสำหรับ ทายาทโดยธรรม ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย จัดเตรียมเอกสาร พยานบุคคล ทนายทำคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกยื่นต่อศาล.

รายละเอึยดเพิ่มเติม
สร้างคำร้องคดีมโนสาเร่

บริการสร้างคำร้องสำหรับ คดีที่โจทก์ฟ้องเรียกเอาทรัพย์สินจำนวนไม่มาก หรือคดีฟ้องขับไล่ที่มีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ ราคาเล็กน้อย.

รายละเอึยดเพิ่มเติม
สร้างสัญญาสำเร็จรูป

บริการจัดทำสัญญาต่างๆ อัตโนมัติทำให้ลดเวลาจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อีกทั้งได้เอกสารครบถ้วนและแม่นยำ.

รายละเอึยดเพิ่มเติม
กลับสู่หน้าหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท กฎหมายชาญดิศ จำกัด

Chandis Law Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ 38/550​ ถนนไทยรามัญ​ แขวงสามวา​ตะวันตก​ เขตคลองสามวา​ กรุงเทพฯ

สาขา 414/209​ หมู่บ้านรื่นฤดี​ 6 ถนนเลียบคลองสอง​ แขวงบางชัน​ เขตคลองสามวา​ กรุงเทพฯ

Tel. (+66) 063-232-6725

E-MAIL: CHANDISLAW@GMAIL.COM